• „Všechny naše děti jsou hrdinové, bojovníci, kteří bojují o svůj život. Pomozme jim s tímto nelehkým úkolem.“

  MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
  Předseda správní rady
 • „Věřím, že činnost nadačního fondu pomůže rodinám s dětmi, které se narodily předčasně nebo se zdravotním omezením. Nejen děti, ale i jejich rodiče potřebují podporu odborných lékařů, psychologů, speciálních pedagogů, ale i podporu veřejně prospěšné společnosti.“

  MUDr. Petr Janec,
  Člen správní rady
 • „Právě ti nejmenší potřebují
  největší pomoc.“

  MUDr. Jan Melichar,
  člen Správní rady

Dovolujeme si oznámit, že Nadační fond DĚTI NA DLANI vstoupil do likvidace a jeho činnost tak byla ukončena.

Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům, díky kterým jsme za dobu fungování Nadačního fondu mohli zkvalitnit zdravotnickou péči o novorozené děti ve státních porodnických zařízeních.

Po ukončení likvidace budou veškeré prostředky na transparentním účtu poukázány v souladu se STATUTEM nadačního fondu jiné nevládní organizaci, která má obdobné cíle jako nadační fond.

 

 

 

Nadační fond DĚTI NA DLANI pomáhá ke zlepšení péče o předčasně narozené děti.

Na základě potřeb definovaných primáři všech dvanácti vysoce specializovaných center pro nedonošené děti pomáháme pořizovat potřebné vybavení do těchto center a všech státních porodnických zařízení.
 

Česká neonatologická společnost sdružující odborníky na péči o novorozence přivítala vznik Nadačního fondu DĚTI NA DLANI jako své podpůrné přidružené organizace. Nadační fond je založen soukromými osobami s dobrým úmyslem pomáhat na základě potřeb definovaných experty z naší odborné společnosti sběrem prostředků na podporu péče zejména o nezralé děti. Není dnes výjimkou, že se rodí děti už ve 23. týdnu těhotenství a s porodní vahou i pod 500 gramů. Takové dítě je tak malinké, že jej dáte do svých dlaní.

Máme-li zajistit těmto dětem nejenom přežití, ale i minimaizaci dopadů předčasného porodu tak, aby mohly prožít plnohodnotný život bez postižení, potřebujeme zkušený ošetřující personál, kvalitní technické vybavení a dostatek finančních zdrojů, aby péče nebyla ničím omezována. Proto úzce spolupracujeme s Nadačním fondem DĚTI NA DLANI a velmi oceňujeme, že nadační fond neutrácí prostředky na vlastní provoz, ale maximum prostředků poskytuje ve prospěch péče o novorozence. A to nejenom ve dvanácti republikových centrech, ale podporu poskytuje všem pracovištím v České republice. 

 
 
                                                                                                       MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
předseda České neonatologické společnosti
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
a zakladatel Nadačního fondu DĚTI NA DLANI